Advanced Team Systems Center

Projectaanpak

Bij de grotere implementatie- en ontwikkeltrajecten wordt een project gestart. De projecten worden gedaan volgens de PRINCE2 projectmethode.
ATSC is PRINCE2 gecertificeerd op het hoogste niveau (op practitioner niveau).

Levensvatbaarheid
Tijdens de opstart van het project wordt bekeken of het "levensvatbaar" is. In PRINCE2 termen gesproken wordt er gekeken of de businesscase gerechtvaardigd is. Indien dit zo is, wordt het project verder in de steigers gezet.

Projectorganisatie
Een PRINCE2 organisatie bestaat uit:

 • Een stuurgroep met een Business Executive (opdrachtgever), Senior User (representant van de gebruikers), Senior Supplier (representant van de leveranciers).
 • Een projectmanager
 • Eventueel teammanagers


Sterke punten van de Prince2 methodologie.

 • PRINCE2 is een de facto standaard op het gebied van projectmanagement. Veel mensen kennen de projectaanpak waardoor het draagvlak van een PRINCE2 project groter is.
 • Biedt controle voor het gebruik van middelen en om risico te managen.
 • Maakt het volgende mogelijk voor projecten:
  • Gecontroleerd en georganiseerd start, midden en einde;
  • Regelmatige evaluaties van vooruitgang ten opzichte van het plan en de business case;
  • Flexibele besluitpunten;
  • Automatische managementcontrole van op afwijkingen;
  • Betrokkenheid van management en stakeholders op passende punten;
  • Bevordert communicatiekanalen tussen het project, het projectmanagement, en de stakeholders.
 • Brengt voordelen voor individuele projecten, zoals:
  • Definitie van rollen en verantwoordelijkheden op elk niveau;
  • Minder vergaderingen en bureaucratie, door management by exception;
  • Passende niveaus van planning van lange termijn op hoog niveau tot en met laag-niveau korte termijn planning;
  • Scheiding van managementactiviteiten van technische activiteiten;
  • Een betere appreciatie van projectrisico's door alle betrokkenen;
  • Manieren om veranderingen te managen, om risico te verminderen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vacature systeembeheerder / system engineer 01-06-2017

Vacature systeembeheerder / system engineer Als System Engineer ben je mede verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT omgevingen die wij voor onze opdrachtgevers in beheer hebben. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op onze eigen locatie, in overleg zou dit ook...

Lees meer

App voor urenregistratie 10-01-2016

Het is nu ook mogelijk om via een App van MultiTrader de uren te boeken, zodat u ook onderweg uw tijd kunt registreren.

Lees meer

MultiTrader en webcam 04-01-2016

Recent is Google Chrome aangepast zodat camera toegang alleen mogelijk is indien gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL). Dit heeft consequenties voor het gebruik van de webcam in MultiTrader. Controleer of u MultiTrader gebruikt over een SSL verbinding door te kijken of...

Lees meer